Интелектуални продукти в научната фантастика, психологията и философията. Science fiction psychology philosophy  intellectual products review.